SVI PRENSİPLERİ

Social Value Prensipleri ile ilgili tüm bilgilere ve bu prensipleri uygulamaya ilişkin standartları çizen kaynaklara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Sosyal değere ilişkin bir açıklama, insanlar tarafından deneyimlenen değişimlerle ilgili bir hikayedir. Niteliksel, niceliksel ve karşılaştırmalı bilgileri içerir ve ayrıca insanların yaşamlarını nasıl etkiledikleri ile ilgili olarak çevresel değişimleri de içerir.

Social Value Prensipleri, faaliyetlerden etkilenen paydaşları aktif olarak sürece dahil ederek diğer yaklaşımlardan ayrılır. Böylece paydaşların deneyimlerine saygı duyulur ve sesleri kararları etkiler; kuruluşların değerlerini optimize etmelerine destek olur.

Social Value Prensipleri, eşitliği artırmak, refahı geliştirmek ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla daha geniş bir değer tanımını dikkate alan kararlar almak isteyen herkes için temel yapı taşlarını sağlar. Bunlar genel kabul görmüş sosyal muhasebe ilkeleridir ve hesap verebilirlik ve sosyal değerin optimize edilmesi açısından fazlasıyla önemlidir.

Social Value Prensipleri

Social Value Prensipleri toplu olarak uygulandıklarında, yarattığımız etkiyi optimize etmek için karar alma şeklimizi önemli ölçüde iyileştirme gücüne sahiptirler.

Social Value Prensipleri ve Hesap Verebilirlik

Prensipleri uygulamak, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının yanı sıra çalışmaların sonucunda ortaya çıkanlar, faaliyetlerin değerini artırma ve insanların yaşamlarında anlamlı bir değişim yaratma fırsatlarını belirlemek için kuruluşların hesap verebilir olmasını sağlar.

Social Value Prensiplerinin ve SVI Standartlarının Amacı

Social Value Prensipleri, operasyonel karar alma süreçlerinden büyük ölçekli yatırım kararlarına kadar her senaryo için gereken kesinlik düzeyini karşılayacak tutarlı bir çerçeve sunar. 

Social Value Prensiplerinin üzerinden örneklerle etraflıca geçen ve bir SROI analizinin nasıl yapıldığını adım adım işleyen Sosyal Değer ve SROI Akredite Uygulayıcı Eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurmak için linke tıklayın.

Social Value Prensiplerini Uygulama Standartları

Social Value Prensipleri ve her bir prensibin uygulanmasına ilişkin standartlar aracılığıyla Social Value International, kuruluşların ve bireylerin yarattıkları sosyal değeri etkin bir şekilde ölçmelerini ve yönetmelerine yardımcı olur.

SVI Standartları, büyük veya küçük, özel veya kamusal tüm kuruluşların sosyal etkilerini uluslararası düzeyde tutarlı ve güvenilir bir şekilde anlamalarını ve raporlamalarını sağlar.

Prensip 1'in Uygulanmasına İlişkin Standart: Paydaşları Dahil Et

Bu doküman, Sosyal Değer Prensiplerine girişin yanı sıra Prensip 1’in tanımlanmasını ve paydaşların kapsamlı bir şekilde dahil edilmesine yönelik adımları ve bunu tamamlamak için değerli kaynaklar ve SSS’ler içerir.

Prensip 2'nin Uygulanmasına İlişkin Standart: Değişimi Anla

Bu kaynağın amacı, değişimler hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri nasıl toplayacağınızı ve iyi tanımlanmış sonuçlar üretmek için bu bilgileri nasıl analiz edeceğinizi sağlamaktır. Ayrıca olumlu ve olumsuz değişimlerin yanı sıra amaçlanan ve amaçlanmayan değişimleri de tanımanıza yardımcı olur.

Prensip 3'ün Uygulanmasına İlişkin Standart: Sadece Önemli Konulara Değer Ver

Prensip 3, sosyal değerin hesaplanmasına yönelik SROI çerçevesinin en özgün yönlerinden biridir.

Değer, farklı sonuçların göreceli önemini ifade eder ve paydaşların tercihleri tarafından belirlenir. Kaynakların farklı seçenekler arasında tahsis edilmesine ilişkin kararlar alınırken paydaşların değerlerinin dikkate alınması gerekir.

Prensip 4'ün Uygulanmasına İlişkin Standart: Sadece Öncelikli Olanları Dahil Et

Prensip 4, değişimler arasında önceliklilik belirlenmesiyle ilgilidir.

Gerçek ve adil bir resim sunmak için değer hesabına hangi bilgi ve bulguların dahil edilmesi gerektiğinin sınırlarını belirleyin. Böylece alınan kararların öncelikli değişimlere odaklanması için paydaşlardan gelen kanıtlara dayanan bir değer hesabı oluşturun.

Prensip 5'in Uygulanmasına İlişkin Standart: Aşırı İddialardan Kaçın [Taslak]

Prensip 5, yalnızca sorumlu olduğunuz faaliyetlerin yarattığı değeri analizinize eklemekle ilgilidir.

Bu dokümandan önce Prensip 8’in Uygulanmasına İlişkin Standart’ı incelemenizi tavsiye ederiz.

Prensip 8'in Uygulanmasına İlişkin Standart: Çözüm Oluştur

Prensip 8, zamanlıca alınan, uygun muhasebe ve raporlama ile desteklenen kararlara dayalı olarak optimum sosyal değeri hedeflemekle ilgilidir.

Bu doküman, öncelikli olarak etkilenen tüm paydaş grupları için refah üzerindeki etkileri optimize etmenizi sağlayabilir. Bu sayede hedeflerinize ulaşmanıza ve daha sürdürülebilir ve adil bir dünyaya katkıda bulunmanıza yardımcı olacaktır.