KİTAPLAR

Etki yatırımı, etki ölçümü ve yönetimi konularında yayımladığımız ve referans aldığımız kitaplara bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Etki

Tüm dünyada kapitalizm ve demokrasiye ciddi bir şekilde meydan okunuyor. Dünya değişmeli, ancak artık işe yaramayan eski fikirlere para saçarak dünyayı değiştiremeyiz. Eşitsizliklerin azaldığı, doğal kaynakların yenilendiği ve insanların paylaşılan refahtan faydalanabildiği yeni bir dünyaya giden yeni bir yola ihtiyacımız var.

“Etki” kitabında Sir Ronald Cohen çözümün elimizin altında olduğunu gösteriyor ve buna Etki Devrimi adını veriyor. Etki yatırımlarının yönlendirmesiyle Etki Devrimi’nin ekonomik sistemimizi nasıl yeniden şekillendirdiğini, özel sektörü çevreyi kirleten ve eşitsizliğin itici gücü olmaktan çıkarıp, iyilik için bir güce dönüştürdüğünü, fırsatları daha adil bir şekilde dağıttığını ve ciddi sosyal ve çevresel sorunlarımıza nasıl çözümler getirdiğini gösteriyor. Ayrıca Etki Devrimi’nin, kendisinden önce gelen Teknoloji Devrimi kadar yenilikçi olduğunu ve ezber bozmayı vaat ettiğini anlatıyor.

Bu kitap, dünyayı değiştirmede nasıl bir rol oynayabileceğinizi öğrenmenin yolunu gösteriyor; ister hevesli genç bir girişimci, ister köklü bir iş insanı, ister bir yatırımcı ya da bir hayırsever, ister kamu sektörünü temsil eden biri olun!

Sir Ronald Cohen tarafından yazılan “Etki”, Etkiyap tarafından Scala Yayıncılık’ın katkılarıyla Türkçe’ye kazandırılmıştır.