Etki Ölçümü & Raporlama

DOĞRULANMIŞ RAPORLAR

Türkiye’de, Social Value International (SVI) tarafından doğrulanmış yalnızca üç adet SROI analizi bulunuyor. Etkiyap çatısı altında hazırlanmış bu analizlerle ilgili bilgilere ve doğrulanmış raporlara aşağıda ulaşabilirsiniz.

ISTANBUL GRAND AIRPORT (iGA)

iGA’nın Sosyal Yatırım Programı, İstanbul Havalimanı çevresindeki dokuz komşu mahallenin geçim kaynaklarını şeffaf, zamanında bilgi temini ve açık diyaloğa dayalı, anlamlı ve güvenilir ilişkiler yoluyla artırmayı amaçlıyor. Sosyal Yatırım Programı, paydaşların farklı kesimleri için tasarlanmış farklı faaliyetlerden oluşmaktadır. Sosyal Yatırım Programı, temel ihtiyaçların karşılanmasına ve kapasite geliştirmeye yönelik daha Hızlı Etki Projeleri ve sürdürülebilir faaliyetler yoluyla uzun vadeli, somut çıktı ve gelir getiren Gelir Geliştirme Projeleri olmak üzere iki bileşen halinde yürütülmektedir.

Analizin Amacı

Uygulanan projeler ve oluşturulan paydaş diyaloğu yoluyla gerçekleştirilen, başta Sosyal Yatırım Programı’nın odak noktası bölgesel kalkınma ile ileri ve geri dönüşüm yoluyla sağlanan sosyal değişimi detaylandırmak.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)

2003’te kurulduğu günden bu güne toplam 178.717 kadına 928 milyon TL tutarında mikrokredi sağlayarak onların üretken bireyler olarak çalışma hayatına katılmalarının yolunu açmıştır. Mikrokrediden yararlanan kadınların bu süreçteki maddi, manevi ve işe yönelik kazanımları kendi yaşamlarına ailelerine, çocuklarının eğitimine, komşuları gibi yakın çevrelerine pek çok fayda sağlamıştır.

2019 yılında düşük gelirli 50.000 kadına dağıtılan 120 milyon TL’lik mikrofinans fonu, programdan yararlanan kadınların geri ödemeleri ve bağışlar yoluyla sağlanmaktadır. Gelinen bu noktada, TGMP’nin çeşitli kredilerinin, kullanıcılarını başarıya ulaştıran modelinin ve diğer hizmetlerinin kadınlar, diğer paydaşlar ve toplum üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkinin ekonomik değerini tespit etmek programın sürdürülebilirliği açısından önem teşkil etmektedir.

Analizin Amacı

Yaklaşık 20 yıldır yoksullukla mücadele alanında modelin etkinliğini somut olarak ortaya koymak ve programın yönetimine katkı sağlamak.

Kızlar Sahada Akademi

Kızlar Sahada Akademi çerçevesinde antrenör eşliğinde 10-12 yaş aralığındaki kız çocuklarını futbolla tanıştırmak, onları takım ruhuyla güçlendirmek, futbolu herkesin keyifle yapabileceği bir spor olduğu konusunda bilinçlendirmek adına bir haftalık kamp düzenlenmiştir. Kamp dahilinde kız çocukları seminer ve atölye çalışmaları ile kültür ve sanat alanında yeni deneyimlerle buluşturulmuştur. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yapılan işbirliği aracılığı ile kız çocuklarının ebeveynleri anne-baba programları ile bir araya getirilerek projenin kapsamı genişletilmiştir.

Analizin Amacı

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda futbolun etkili bir araç olduğunu somut olarak gösterebilmek ve uygulamanın sosyal girişime dönüştürülerek operasyonlarını yaygınlaştırmak.

Adım Adım

Adım Adım, Mart 2008’de, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Şimdilik 10 farklı etkinlikte iyilik peşinde koşan, kulaç atan ve pedal çeviren Adım Adım, bir tüzel kişiliğe sahip olmayıp, tamamen gönüllüler tarafından yönetilmektedir.

Analizin Amacı

Yaratılan değeri finansal tabanda ifade ederek bağışçılar başta olmak üzere, sosyal sermayesini genişletmek.