Etki Ölçümü & Raporlama

DOĞRULANMIŞ RAPORLAR

Türkiye’de, Social Value International (SVI) tarafından doğrulanmış yalnızca üç adet SROI analizi bulunuyor. Etkiyap çatısı altında hazırlanmış bu analizlerle ilgili bilgilere ve doğrulanmış raporlara aşağıda ulaşabilirsiniz.

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları Programı

Bu rapor, Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları Programı’nın Mart 2022’den Aralık 2023’e kadar 12 aylık dönemi kapsayan  sosyal etki ölçümünü içermektedir. SROI analizi, SROI’ın raporun tamamına yansıtılan sekiz ilkesine dayanan bir çerçeve olarak kullanılmaktadır. Bu ilkelere uygun olarak, Futbol Okulları sosyal etki ölçümüyle ilgili tüm bilgiler şeffaflıkla belirtilmiştir.

Kızlar Sahada, insanlara neyi “yapamayacaklarını” söyleyen toplumsal cinsiyet normlarını kırmayı ve futbol aracılığıyla her yaştan kız çocuklarını ve kadınları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kızlar Sahada’nın etki stratejisi, futbolu tabandan gelen bir bakış açısıyla bir araç olarak kullanarak SKA 5’e katkıda bulunmaktır. Futbol aracılığıyla eşitsizliklerin azaltılması da Kızlar Sahada’nın etki stratejisinin bir parçasıdır.

Visa’nın sponsor olduğu Futbol Okulları, 2023 yılında Türkiye genelinde 8 ilde 10 branşta kadın futbol takımlarının altyapılarında sosyoekonomik açıdan dezavantajlı 9-14 yaş arası kız çocuklarına ücretsiz futbol ve sosyal gelişim programı sunuyor. 2023 Yıl sonuna kadar şehir sayısı 16 branş ile 13’e yükselecektir. Bununlar birlikte, Visa Kızlar Sahada Futbol Okullarında görev alan antrenörlere, farklı organizasyonlar ile eğitimler sağlanmakta ve antrenörler mali olarak da desteklenmektedir.

Analizin Amacı

Analizin amacı temel olarak paydaşların Futbol Okulları faaliyetleri sonucunda yaşadıkları değişimleri anlamaktır. Kızlar Sahada Futbol Okulları’nda yer alan kız çocukları, kadın antrenörler ve kulüp yöneticileri ile birlikte; yatırımcılar, futbol camiası, toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanları, akademisyenler ve sosyal girişimciler gibi iç ve dış paydaşları, bütüncül bir bakış açısı ile programın getirdiği değişiklikleri derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır. 

Değişimleri olumlu, olumsuz, amaçlanan ve amaçlanmayan tüm yönleriyle anlamak, Futbol Okullarının değerini optimize etmek için kararları çok daha iyi bir şekilde bilgilendirecektir. Dış paydaşlarla ilgili analizin amacı ise Kızlar Sahada için Futbol Okullarının sonuçlarını iletmek ve mümkün olan yerlerde olumsuz sonuçları azaltmak ve olumlu sonuçları artırmak için işbirliği yapmak açısından önemlidir.

Kadın Çiftçi Kredisi Projesi

Bu rapor, Kadın Çiftçi Kredisi Projesi’nin 2021 yılındaki bir yıllık faaliyet dönemini kapsayan sosyal etki ölçümünü içermektedir. SROI (Yatırımın Sosyal Getirisi) analizi, SROI’nin raporun tamamına yansıtılan sekiz ilkesine dayanan bir çerçeve olarak kullanılmaktadır. Bu ilkelere uygun olarak, Projenin sosyal etki ölçümüne ilişkin tüm bilgiler şeffaflıkla belirtilmiştir.

Tekfen Vakfı, 2021 yılında TİSVA (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı) ve Toros Tarım (Tekfen Holding grup şirketlerinden) işbirliğiyle tarımda kadının güçlenmesi için kadın çiftçilere destek olmak amacıyla “Kadın Çiftçi Kredisi” projesini hayata geçirmiştir.

Öncelikli amaç, çiftçilik yapmak isteyen ancak kendi küçük tarımsal işletmelerini kurmak için gerekli finansal kaynağa (sermaye) sahip olmayan kadınları desteklemektir. Proje kapsamında finansal desteğin yanı sıra temel tarım eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve Toros Tarım’ın ziraat mühendislerinin uzman katkısıyla tarlalarında yerinde danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Analizin Amacı

Analizin amacı temel olarak paydaşların proje faaliyetleri sonucunda yaşadıkları değişiklikleri anlamaktır. Değişimlerin olumlu, olumsuz, amaçlanan ve amaçlanmayan tüm yönleriyle anlaşılması, projenin değerini optimize etmek için kararları çok daha etkili bir şekilde rehberlik edecektir.

Kızlar Sahada - Kotex Futbolcu Gelişim Programı

Kotex ve Kızlar Sahada, üniversite öğrencisi veya mezunu kadın futbolcuların profesyonel, kişisel, kariyer ve fiziksel gelişimlerini destekleyerek güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla Sporcu Gelişim Programı’nı başlattı.

Program duyurulduğunda 3 ülke ve 61 şehirden 423 kadın sporcu başvurdu. Başvurular, üniversite öğrencisi veya mezunu olma ve TFF lisanslı olma kriterlerine göre değerlendirildi.

Analizin Amacı

Analizin amacı temel olarak paydaşların Program faaliyetleri sonucunda yaşadıkları değişiklikleri anlamaktır. Değişimlerin olumlu, olumsuz, amaçlanan ve amaçlanmayan tüm yönleriyle anlaşılması, Futbolcu Gelişim Programının değerini optimize etmek için analizde elde edilen veriler kullanılacaktır. Dış paydaşlarla ilgili analizin amacı, Programın sonuçlarını iletmek ve mümkün olan yerlerde olumsuz sonuçları azaltmak ve olumlu sonuçları artırmak için işbirliği yapmaktır.

Spor İstanbul

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Spor İstanbul) 1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştirak şirketi olarak kurulmuştur. İstanbul halkının fiziksel ve zihinsel sağlığını güçlendirmek ve yeteneklerini geliştirmek için spor tesislerinin kullanımına ve spor faaliyetlerine aktif katılıma öncelik vermiştir.

Sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Spor İstanbul, kent sakinlerinin modern spor tesislerinde düzenli ve bilinçli spor yapabilmeleri için çeşitli olanaklar sunmaktadır. Ayrıca Spor İstanbul, Türk sporuna modern bir altyapı kazandırmak, yeni sporcular kazandırmak ve paralimpik sporculara imkan sağlamak için önemli adımlar atmaktadır.

Bu SROI raporu, Spor İstanbul’un 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin sosyal etki ölçümünü içermektedir.

Analizin Amacı

Daha bilinçli kararlar almak ve Spor İstanbul’un değerini optimize etmek için paydaşların Spor İstanbul’un faaliyetleri sonucunda yaşadıkları olumlu veya olumsuz, amaçlanan veya amaçlanmayan değişimleri anlamak; bunları dış paydaşlara ileterek olumsuz sonuçların mümkün olduğunca azaltılması ve olumlu sonuçların artırılması için işbirliği yapılmasıdır.

ISTANBUL GRAND AIRPORT (iGA)

iGA’nın Sosyal Yatırım Programı, İstanbul Havalimanı çevresindeki dokuz komşu mahallenin geçim kaynaklarını şeffaf, zamanında bilgi temini ve açık diyaloğa dayalı, anlamlı ve güvenilir ilişkiler yoluyla artırmayı amaçlıyor. Sosyal Yatırım Programı, paydaşların farklı kesimleri için tasarlanmış farklı faaliyetlerden oluşmaktadır. Sosyal Yatırım Programı, temel ihtiyaçların karşılanmasına ve kapasite geliştirmeye yönelik daha Hızlı Etki Projeleri ve sürdürülebilir faaliyetler yoluyla uzun vadeli, somut çıktı ve gelir getiren Gelir Geliştirme Projeleri olmak üzere iki bileşen halinde yürütülmektedir.

Analizin Amacı

Uygulanan projeler ve oluşturulan paydaş diyaloğu yoluyla gerçekleştirilen, başta Sosyal Yatırım Programı’nın odak noktası bölgesel kalkınma ile ileri ve geri dönüşüm yoluyla sağlanan sosyal değişimi detaylandırmak.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)

2003’te kurulduğu günden bu güne toplam 178.717 kadına 928 milyon TL tutarında mikrokredi sağlayarak onların üretken bireyler olarak çalışma hayatına katılmalarının yolunu açmıştır. Mikrokrediden yararlanan kadınların bu süreçteki maddi, manevi ve işe yönelik kazanımları kendi yaşamlarına ailelerine, çocuklarının eğitimine, komşuları gibi yakın çevrelerine pek çok fayda sağlamıştır.

2019 yılında düşük gelirli 50.000 kadına dağıtılan 120 milyon TL’lik mikrofinans fonu, programdan yararlanan kadınların geri ödemeleri ve bağışlar yoluyla sağlanmaktadır. Gelinen bu noktada, TGMP’nin çeşitli kredilerinin, kullanıcılarını başarıya ulaştıran modelinin ve diğer hizmetlerinin kadınlar, diğer paydaşlar ve toplum üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkinin ekonomik değerini tespit etmek programın sürdürülebilirliği açısından önem teşkil etmektedir.

Analizin Amacı

Yaklaşık 20 yıldır yoksullukla mücadele alanında modelin etkinliğini somut olarak ortaya koymak ve programın yönetimine katkı sağlamak.

Kızlar Sahada Akademi

Kızlar Sahada Akademi çerçevesinde antrenör eşliğinde 10-12 yaş aralığındaki kız çocuklarını futbolla tanıştırmak, onları takım ruhuyla güçlendirmek, futbolu herkesin keyifle yapabileceği bir spor olduğu konusunda bilinçlendirmek adına bir haftalık kamp düzenlenmiştir. Kamp dahilinde kız çocukları seminer ve atölye çalışmaları ile kültür ve sanat alanında yeni deneyimlerle buluşturulmuştur. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yapılan işbirliği aracılığı ile kız çocuklarının ebeveynleri anne-baba programları ile bir araya getirilerek projenin kapsamı genişletilmiştir.

Analizin Amacı

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda futbolun etkili bir araç olduğunu somut olarak gösterebilmek ve uygulamanın sosyal girişime dönüştürülerek operasyonlarını yaygınlaştırmak.

Adım Adım

Adım Adım, Mart 2008’de, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Şimdilik 10 farklı etkinlikte iyilik peşinde koşan, kulaç atan ve pedal çeviren Adım Adım, bir tüzel kişiliğe sahip olmayıp, tamamen gönüllüler tarafından yönetilmektedir.

Analizin Amacı

Yaratılan değeri finansal tabanda ifade ederek bağışçılar başta olmak üzere, sosyal sermayesini genişletmek.