SROI NEDİR?

Social Return on Investment (Yatırımın Sosyal Getirisi), sosyal değer kavramını anlamak, sosyal etkiyi yönetmek ve maksimize etmek için dünyada en yaygın olarak kullanılan etki analizi çerçevesidir.

hizmet-gorsel-1

Finansal muhasebe ile sosyal muhasebenin birleşmeye başladığı noktada, hesap verebilirlik, sosyal etki ölçümlemesini kaçınılmaz kılıyor.

hizmet-gorsel-2

İş süreçlerinizin, yürüttüğünüz projelerin/programların sosyal etkisini ölçerek, yaptığınız yatırımların değer yaratıp yaratmadığını tespit edebilirsiniz.

hizmet-gorsel-3

Faaliyetlerimiz neticesinde yaratılan veya yok edilen değerin ölçüm ve muhasebeleştirilmesi için kullanılan bir çerçeve olan Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI), değer kavramını, piyasa fiyatlarıyla yakalanabilecek olandan çok daha geniş boyutta ele alır.

Coins on brass scales

SROI, bu daha geniş kapsamlı değeri dikkate alarak eşitsizliği ve çevresel bozulmayı azaltmayı ve refahı iyileştirmeyi amaçlar. Bu nedenle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını başarmak yolunda adım atan, katkı sağlayan tüm kuruluşların etkilerini ölçerek, sağladıkları katkıların yani yarattıkları değerin optimize edilmesi mümkün hale gelir.

Bir SROI analizinin yapı taşı olarak kabul edilen Social Value Prensipleri hakkında daha fazla bilgi almak ve bu prensipleri uygulamaya ilişkin kaynakları incelemek için linke tıklayın.

hizmet-gorsel-5

ETKİYAP SROI ANALİZİ DANIŞMANLIĞI