Asena Modanlı

Finans Sektörünün Büyük Oyuncularının Sürdürülebilir Yatırımlarda Yeri

5 dk. 3 Eylül 2021 Etki Yatırımı, Etki Yatırımı, Etki Yatırımı

Finans sektörünün büyük oyuncuları özellikle 2008 krizini takip eden dönemde Çevresel, Sosyal, Yönetişim (Environmental, Social, Governance – ESG) temelli stra…

Devamını Okuyun →

Etki Yatırımlarında Mobil Uygulamalar

5 dk. 30 Haziran 2021 Finans

Etki yatırımlarının örneklerini incelediğimizde, bu alanda aktif olarak yer alan yatırımcıların büyük bir kısmını kurumlaşmış yapıların oluşturduğu görülüyor…

Devamını Okuyun →

2008 Krizi’nin Etki Yatırımına Olan Etkisi

7 dk. 31 Mayıs 2021 Genel

Her yenilikte olduğu gibi, etki yatırımının da gerçek anlamıyla ortaya çıkışı küresel bir problemi takiben oldu; bu tip yatırımları piyasada ilk kez 2008 Krizi döne…

Devamını Okuyun →

Etki Yatırımlarında Y ve Z Kuşakları

5 dk. 1 Mayıs 2021 Etki Yatırımı

Finansal sektörde çalışma isteğim ile kamu yararını güden, kalkınma hedefleri ile uyumlu bir hayat beklentim beni Bocconi Üniversitesi’ndeki yüksek lisans progr…

Devamını Okuyun →