Asena Modanlı

Finans Sektörünün Büyük Oyuncularının Sürdürülebilir Yatırımlarda Yeri

3 Eylül 2021 Etki Yatırımı

4 Finans sektörünün büyük oyuncuları özellikle 2008 krizini takip eden dönemde Çevresel, Sosyal, Yönetişim (Environmental, Social, Governance – ESG) temelli stra…

Devamını Okuyun →

Etki Yatırımlarında Mobil Uygulamalar

30 Haziran 2021 Etki Yatırımı, Finans

4 Etki yatırımlarının örneklerini incelediğimizde, bu alanda aktif olarak yer alan yatırımcıların büyük bir kısmını kurumlaşmış yapıların oluşturduğu görülüyor…

Devamını Okuyun →

2008 Krizi’nin Etki Yatırımına Olan Etkisi

31 Mayıs 2021 Etki Yatırımı

5 Her yenilikte olduğu gibi, etki yatırımının da gerçek anlamıyla ortaya çıkışı küresel bir problemi takiben oldu; bu tip yatırımları piyasada ilk kez 2008 Krizi döne…

Devamını Okuyun →

Etki Yatırımlarında Y ve Z Kuşakları

1 Mayıs 2021 Etki Yatırımı

4 Finansal sektörde çalışma isteğim ile kamu yararını güden, kalkınma hedefleri ile uyumlu bir hayat beklentim beni Bocconi Üniversitesi’ndeki yüksek lisans progr…

Devamını Okuyun →