Etkiyap, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın Sosyal Etkisini Ölçüyor

Kategori: Duyurular Tarih: 5 Ağustos 2020
2

Etkiyap, Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment – SROI) yaklaşımının Türkiye’de yaygınlaşmasına olan desteğini, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)‘nin sosyal değer ve SROI analizini üstlenerek sürdürüyor.

TGMP’nin 2003 yılında başlatıldığı günden bu yana, yaklaşık 200.000 dar gelirli kadına 1 milyar liradan fazla meblağda mikrokredi sağlamak suretiyle onların üretken bireyler olarak çalışma hayatına katılmalarının yolunu açmıştır. Mikrokrediden yararlanan kadınların bu süreçteki maddi, manevi ve işe yönelik kazanımları kendi yaşamlarına, ailelerine, çocuklarının eğitimine, komşularına pek çok fayda sağlamıştır.

2019 yılında düşük gelirli 50.000 kadına dağıtılan 120 milyon TRYllik mikrofinans fonu, programdan yararlanan kadınların geri ödemeleri ve bağışlar yoluyla sağlanmaktadır. Gelinen bu noktada, TGMP’nin çeşitli kredilerinin, kullanıcılarını başarıya ulaştıran modelinin ve diğer hizmetlerinin kadınlar, diğer paydaşlar ve toplum üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkinin ekonomik değerini tespit etmek programın sürdürülebilirliği açısından önem teşkil etmektedir.

Etkiyap‘ın SROI uzmanları tarafından gerçekleştirilecek sosyal değer ve SROI analizinin TGMP’ye katkıları şunlar olacaktır:

  • Katkı sağlayan kisi, kurum ve kuruluşlar, programın çıktılarının ötesinde paydaşlar ve toplum üzerindeki etkilerini net bir şekilde anlar, yaptıkları katkıları hibe olarak değil yatırım olarak görmeye başlarlar. Bu, mevcut bağışların artarak devamına ve yeni kişi ve kurumların katkıda bulunmaya başlamasına vesile olur.
  • TGMP Yönetim Kurulu ve çalışanları, verdikleri hizmetlerin kadınlar ve toplum üzerindeki etkisini ve bunun ekonomik değerini açıkça görerek bundan motive olur, gurur duyar. Bu, çalışan memnuniyetine ve bağlılığa olumlu olarak etki eder.
  • Etki analizi sırasında süreçlerin verimliliği ve iyileştirme alanları ortaya çıkar. TGMP, stratejik planlamasında bu bilgiden yararlanabilir.

TGMP, çıktıları ile ilgili detaylı veri toplayarak ve bu verileri yayınlayarak, etki ölçümü ve iletişimi konusunda ilk adımı atmıştır. Buna ek olarak, aktif kullanıcılarının deneyimlerini baz alarak oluşturdukları başarı hikayelerinde, çıktıların ötesine giderek programın sonuçları ve etkilerinden söz etmeye başlamıştır. Sosyal değer ve Yatırımın Sosyal Getirisi analizi bütün bunları bir araya getirerek kapsamlı bir değişim teorisi oluşturmayı, bu teoriye istinaden programın sonuçlarını ve etkisini anlatmayı ve ekonomik olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir.

TGMP ile ilgili detaylı bilgi için tgmp.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.