Etki Yatırımlarında Stratejik Konumlandırma

Okuma Süresi: 1 dk. Kategori: Etki Yatırımı Tarih: 18 Mayıs 2020

Etki yatırımlarında, sermayeyi sağlayan kurum ile sermayeyi kullanan şirket arasında, yapılacak yatırımın “etki” odaklı olduğunun stratejik olarak kabul edilmesi önemlidir. Bu anlamda etki yatırımı, yatırımcının etki yaratma stratejisini anlamasını, hatta bu stratejiye yön vermesini gerektirir. Burada yatırımcı, etki yatırımı yapmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir ve stratejisini bu perspektif üzerine kurmuştur. Yatırımcının buradaki kararı, fizibilite çalışmalarının yapılmaya başlandığı andan nihai etki ölçümlerinin yapıldığı ana kadar, yatırımın her evresine entegre edilmiş bir stratejiyi içerir.

Etki yatırımı yapacak yatırımcı ile şirket arasında bu yöndeki stratejinin açık ve net olarak karşılıklı taahhütlerle kararlaştırılmış olması gerekir. Bu ilişki aynı zamanda, anahtar performans göstergeleri (KPI) gibi finansal olmayan kriterlerin ölçülmesi ve açıklanması bakımından yatırım için gerekli zemini de sağlar.

Etki yatırımlarının daha etkin olarak kullanılabilir hale gelmesi ve sektörlerde bu yönde değişimin sağlanması için bu konuda yatırımcı ile şirket arasında stratejik karar alınması ve taahhütlerde bulunmasının ötesinde etki yatırım modelinin anlaşılması için diğer şirketler, kamu kurumları, üniversiteler ile işbirliği önemlidir.