Yeşil Tahvil

Green Bond – İklim ve çevresel sürdürülebilirlik (su kaynakları yönetimi, sürdürülebilir arazi kullanımı, temiz ulaşım ve su vb.) alanında yapılan yatırımlara sermaye sağlamak için oluşturulmuş bir borçlanma aracıdır.

Kaynak