Yeşil Tahvil

Green BondYeşil tahvil geleneksel bir tahvil olup, esasen bireyler de dahil olmak üzere çok sayıda kredi veren tarafından bir veya daha fazla çevre projesini finanse etmek amacıyla bir şirkete verilen kredidir. Yeşil tahvilleri şimdi mavi tahviller (okyanuslar), eğitim, sosyal ve toplumsal cinsiyet tahvilleri takip ediyor.

bkz. Tahvil

Kaynak