Yer Odaklı Etki Yatırımı

Place-Based Impact Investing – Yer Odaklı Etki Yatırımı bir ülkenin yeterince yatırım yapılmayan yerlerinde gerçekleştirilen ve olumlu sonuçlar doğuran etki yatırımlarıdır. Ülkenin hem çeşitli bölgeleri içindeki, hem de bu bölgeler arasındaki kronik eşitsizliği gidermeyi ve fırsatlara erişimi dengelemeyi hedefler.

Devlet tarafından belirlenen teşvik politikaları ve düzenlemeleriyle desteklenen yerler ve finans kuruluşları birlikte çalışarak bu döngüleri kırmaya başlayabilir.

Yer Odaklı Etki Yatırımı, sorumlu ana akım finans kurumları için, geçmişten gelen öğretici deneyimlere ve karşılaşılan zorluklara dayanarak bir niş alan oluşturur ve özel sektörün katılım şeklini baştan tasarlamayı amaçlar.

Finansal kurumlar, sosyal ve çevresel faydalar sağlayacak ticari ve uygulanabilir yatırımlar için yeni pazarlar yaratırken; yatırım yaptıkları yerler de dönüşümsel yerel büyümeyi finanse etmek için daha önce ulaşamadıkları sermayeye erişip bu sayede hibelere olan bağımlılıklarını azaltırlar.

Kaynak