Yararlanıcılar

Beneficiaries – Bir sosyal kuruluşun faaliyetleri aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı insanlar, topluluklar, çevre ve daha geniş anlamda toplumdur. Yararlanıcılar, sosyal kuruluşun faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz olarak etkilenebilir. Yararlanıcılar, sağlanan faydalarla ilişkilerine bağlı olarak doğrudan ve dolaylı, veya birincil ve ikincil olarak ayrılabilir.

Kaynak