Teknoloji Transferi

Technology Transfer – Gelişim aşamasındaki teknolojilerin yeni ürünlere dönüştürülerek ticarileştirilmesidir.

Kaynak