Sürdürülebilirlik Raporu

Sustainability Report – Sürdürülebilirlik raporu şirket ve kurumların sürdürülebilirlik
performansları ile ilgili bilgileri finansal raporlamaya benzer
bir formatta paydaşları ve kamuoyu ile paylaşmasına olanak
veren, ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim performanslarını
yansıtan beyanlarıdır. Sistematik bir sürdürülebilirlik raporlaması
anlaşılır açıklamalar ve ölçütlerle karşılaştırılabilir veriler sağlar.

Kaynak