Sürdürülebilirlik Göstergeleri

Sustainability Indicators – İstihdam oranı, kişi başı milli gelir, enerjide dışa bağımlılık, sera
gazı salım oranları gibi sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve
çevre yolunda gelişimi ölçmeye ve değerlendirmeye yardımcı
göstergelerdir.

Kaynak