Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sustainable Development Goals (SDGs) – 2030’a kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır.

Kaynak