Sosyal Sorumlu Yatırımlar

Socially Responsible Investment – Sosyal sorumlu yatırımlar, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve kurumsal etik gibi etik ve sosyal bilinç temalarını destekleyen ve cinsiyet ve cinsel ayrımcılıkla savaşan şirketlere yapılan yatırımları içerir.

Kaynak