Sosyal Sorumlu Finans

Socially Responsible Finance – Sosyal sorumlu finans, finans yoluyla pozitif sosyal etki yaratmaya çalışır. Pozitif sosyal etki ise yatırımın toplum, çevre ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisidir. Söz konusu etki; krediler, yatırımlar, mikrofinans gibi hizmetler ve finansal ürünlerle oluşturulmaya çalışılır. Sosyal finansın finansal kaynak sağladığı alanların başlıcaları özetle şunlardır; fakirlik ve açlıkla mücadele, finansal kaynaklara erişimi sınırlı, dezavantajlı kesimlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, çevresel sorunlar ve sosyal girişimcilik.

Kaynak