Sosyal İnovasyon

Social Innovation – Tek tek bireylerden ziyade bir bütün olarak toplumun tamamı için değer yaratan ya da toplumsal bir soruna mevcut çözümlerden daha etkili, etkin ve sürdürülebilir bir çözüm getiren yenilikçi bir çözümdür.

Kaynak