Sosyal Girişim

Social Entrepreneur(ship) – Sosyal/çevresel etki yaratmayı öncelikli amacı olarak belirleyen, gelirlerinin yarısından fazlasını ticari faaliyet yoluyla elde eden ve karlarını öncelikle sosyal amaçları için harcayan kuruluşlardır.

Kaynak