Sosyal Etki Tahvili

Social Impact Bond (SIB) – Sosyal Etki Tahvili (SET), devlet ile yatırımcılar arasında imzalanan, yatırımcıların ön finansmanı sağladığı ve belirli sosyal çıktıların geliştirilmesini hedefleyen bir sözleşmedir. SET ihracı yoluyla elde edilen fonlar sosyal amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır ve tahsil edilecek gelir önceden belirlenmiş olan sosyal hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olmaktadır.

Kaynak