Sosyal Etki Değerlendirmesi

Social Impact AssessmentMevcut veya önerilen bir eylemin gelecekteki sosyal sonuçlarını belirleme sürecine denir. Bu terim genellikle politikalar, planlamalar ve iş kararlarının sosyal etkilerinin tahminlerini tanımlamak için kullanılmakla beraber, zaman zaman geriye dönük yapılan değerlendirmeler için de kullanılabilir.

Kaynak