Sorumlu Yatırım İlkeleri

Principles for Responsible Investment – 2006 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe koyulan Sorumlu Yatırım İlkeleri, yatırımcıların edilgen bir tutumla, zayıf ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişimsel) kayıtlarına sahip şirketlere yatırım yapmasını
önlemekten ziyade, yatırım yapılacak şirket veya varlıkların ÇSY öğelerinin, belirli bir portföyün yatırım performansına katkısı ölçüsünde
değerlendirilmesini önerir.

Kaynak