Sorumlu Yatırım İlkeleri

Principles for Responsible InvestmentBM destekli Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRIs), çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) faktörleriyle ilgili olarak sorumlu yatırım için küresel bir standart sağlar ve altı ilkeden oluşur. Kuruluşlar, yatırım faaliyetlerini toplumun daha geniş çıkarlarıyla uyumlu hale getirirken, yararlanıcılara karşı taahhütlerini yerine getirmek için bu ilkeleri takip eder.

Kaynak