Programa Yönelik Yatırım

Program-related Investment (PRI) – Vakıflar tarafından, potansiyel olarak sermayenin getirisini içeren hayırseverlik faaliyetlerini desteklemek için yapılan bir yatırım. Programa yönelik yatırımlar arasında krediler, kredi garantileri, bağlantılı mevduatlar, SIB’ler/DIB’ler ve hatta hayır kurumlarına veya amaca yönelik işletmelere yapılan öz sermaye yatırımları yer alır. Yüksek hayırseverlik katkıları ve içerdikleri yüksek düzeydeki finansal risk nedeniyle, ABD yönetmeliklerine göre hibe olarak nitelendirilirler ve yıllık olarak verilmesi gereken vakıf mal varlığı değerinin yüzde 5’ine sayılırlar.

bkz. Misyona Yönelik Yatırım

Kaynak