Piramidin Altı

Bottom of the Pyramid (BoP) – Piramidin Altı, C. K. Prahalad tarafından kavramsallaştırılan stratejik bir yaklaşımdır. Yaklaşım; işletmelerin, sosyoekonomik gelişmişliklerine göre altta yer alan bölgelerdeki yoksulların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal ihtiyaçlarını gidererek, söz konusu bölgelerin hedef pazara dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Kaynak