Mutemetlik Görevi

Fiduciary Duty – Temsil görevi, iki taraf arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve birinin yalnızca diğerinin menfaatine hareket etmekle yükümlü kılan yasal bir terimdir. Mutemet olarak belirlenen taraf, yasal görevi bir müvekkile borçludur. Mutemet ile müvekkil arasında herhangi bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmamasını sağlamak için sıkı bir özen gösterilir.

Kaynak