Kurumsal Yatırımcılar

Institutional Investors – Kurumsal yatırımcı, üyeleri adına yatırım yapan bir kuruluştur (örneğin, bir emeklilik fonu veya sigorta şirketi).

bkz. Perakende Yatırımcılar

Kaynak