Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)

Corporate Social Responsibility (CSR) – KSS, şirket olarak değer edinmeyi temel almaktadır. KSS, iş dünyasının etkileri konusunda “kucaklayıcı” bir fikir, karar alma süreciyle de paydaşlar üzerinde olumlu bir etki olarak görülmektedir. Temel paydaşlar; çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler, hissedarlar, toplum ve çevre olarak kabul edilmektedir.

Kaynak