Küresel Etki Yatırımı Ağı

Global Impact Investing Network (GIIN) – Sosyal sorumlu yatırımların büyüklüğünün ve etkinliğinin artırılmasına küresel olarak öncülük eden kar amaçlı olmayan bir kuruluştur. Kuruluşun vizyonu şu şekildedir: “Vizyonumuz, finansal pazarların toplumun tüm üyelerine hizmet ettiği ve finansın küresel toplumun sosyal ve çevresel meselelerinin çözülmesinde merkezî rol oynadığı bir dünyaya dairdir. Böyle bir gelecekte yatırımcılar; güçlü toplumlar, sağlıklı bir çevre ve bütün insanlar için sürdürülebilir bir gelecek inşası için, tüm kararlarında “etki” değerlendirmesinde bulunurlar.”

Kaynak