Kolektif Etki

Collective Impact – Kolektif etki, farklı sektörlerden bir grup önemli aktörün komplike bir sosyal sorunu çözmek için ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleridir.

Kaynak