Karma Değer

Blended Value – Organizasyonun tüm aktiviteleri (kar amacı güden veya kar amacı taşıyan) tarafından yaratılan sosyal, finansal ve çevresel değeri tanımlar.

Kaynak