Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları

Public-Private Partnerships – Bir devlet kurumu ile özel sektör şirketi arasındaki kamu-özel sektör ortaklıkları, toplu taşıma ağları, parklar ve kongre merkezleri gibi projeleri finanse etmek, inşa etmek ve işletmek için kullanılabilir. Sosyal ve kalkınma etki tahvilleri, bir devletin elde edilen sonuçlar için ödeme yaptığı, özel sektör yatırımcılarının da ön finansman sağladığı kamu-özel sektör ortaklıklarına örnek olabilir.

Kaynak