Kalkınma Finansmanı Kurumu

Development Finance Institution (DFI) – Kalkınma Finansmanı Kuruluşları (DFI – Development Finance Institutions), genellikle çoğunluk hissesi devletlere ait olan, belirli bir alanda uzmanlaşmış kalkınma bankalarıdır. KFK’lar, istihdam yaratılmasını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek için düşük ve orta gelirli ülkelerde özel sektör projelerine yatırım yapar.

Kaynak