İzleme

Screening – İzleme, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım alanlarını seçerken bir tür filtreleme ve seçim kıstasları kullanmasını ifade etmektedir. İzleme, iki türlü olabilmektedir. Bunlar, negatif izleme ve pozitif izleme yöntemleridir.

Kaynak