IRIS (Etki Raporlama ve Yatırım Standartları)

Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) – IRIS (Etki Raporlama ve Yatırım Standarları) inisiyatifi, tutarlı raporlama için kavramların tanımlamasını yapar ve IRIS’e uyumlu toplanmış veri havuzu oluşturarak şirketler, fonlar, yatırım portföyleri ve diğer organizasyonlar arası verilerin kıyaslanmasını sağlar. IRIS, Küresel Etki Yatırımı Ağı’nın bir insiyatifidir.

Kaynak