IIRC (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi)

International Integrated Reporting Council (IIRC) – IIRC (Uluslarası Entegre Raporlama Konseyi), regülatörlerin, yatırımcıların, şirketlerin, standart belirliyecilerin, muhasebe uzmanlarının ve STK’ların global koalisyonu olarak tanımlanır. İlerleme raporlarına, farkındalığı artırmayı ve şirketleri finansal olmayan bilgilerin de eklenmesi için teşvik etmeyi amaçlar. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi, sermayenin daha etkili ve üretken dağılımını sağlamak için yatırımcılara sunulan bilgilerin kalitesini artırmayı amaçlar.

Kaynak