Gösterge(ler)

Indicator(s) – Kazanımları ölçmek, müdahale ile ilişkili değişimleri göstermek ya da aktörün perfonmansını değerlendirmeye yardımcı olan basit ve güvenilir araçlar sunan kalitatif ya da kantitatif faktörler veya değişkenlerdir.

Kaynak