Girdiler

Inputs – Faaliyetin gerçekleşmesi için her bir paydaş tarafından yapılan katkılar. Bunlar sermaye ve insan kaynağını kapsar.

Kaynak