Fayda Amaçlı Organizasyon

“For-benefit” Organizations – Fayda amaçlı organizasyonlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve resmi daireler gibi çeşitli sosyal ve çevresel amaçlar birincil amacını oluştururken kar amacı güden organizasyonlar gibi gelirini öncelikli olarak tüketicilerin hayat kalitesini arttıran çeşitli ürünlerin ve hizmetlerin satılmasından kazanır, istihdam yaratır ve ekonomiye katkı sağlar.

Kaynak