Faaliyetler

Activities – Faaliyetler; fonlar, teknik yardım ve diğer kaynak türleri gibi girdilerin belirli çıktılar üretmek üzere harekete geçirildiği eylemler veya yapılan işlerdir.

Kaynak