Faaliyetler

Activity(ies) – Bir kuruluşun amaçlarına erişmek, çıktı ve sonuç yaratmak için yaptığı somut aksiyonlar, aktiviteler, görevler ve çalışmalara verilen genel addır. Eğitim, etkinlik, kampanya, çalışma ziyareti formlarında olabilirler.

Kaynak