Etki

Impact – Doğrudan veya dolaylı, kasıtlı veya kasıtsız bir müdehale ile oluşturulan pozitif ve negatif, öncelikli ve ikincil uzun süreli sonuçlardır.

Kaynak