Etki Yatırımı

Impact Investing / InvestmentOlumlu sosyal/çevresel sonuçlar elde etmeye yönelik güçlü bir niyeti olan ve elde edilen sonuçların yanı sıra finansal getirinin de ölçüldüğü yatırım türüdür.

Etki yatırımı iki yönden ESG yatırımından daha ileri gider: ilk olarak, sadece olumsuz bir etkiden kaçınmayı değil, aynı zamanda olumlu bir etki yaratmayı da amaçlar; ikinci olarak da yarattığı etkiyi ölçer.

Kaynak