Etki Ölçümü

Impact MeasurementSosyal ve çevresel sonuçların en yüksek düzeye çıkarılması için ölçülmesidir. Etki ölçümü, kuruluşların kendileri için etki hedefleri belirledikleri, etki performanslarını izledikleri ve etki değerlendirmesi yaptıkları süreçtir.

Kaynak