Etki Odaklı Teknoloji

Impact Tech – Etki odaklı teknoloji, bilim ve teknolojinin insanlara ve gezegene özellikle fayda sağlamak için kullanımını ifade eder. Etki odaklı teknoloji, hem rekabetçi finansal getiriler, hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tarafından açıkça tanımlanan sosyal ve çevresel zorluklara çözümler arar.