Etki Odaklı Göçmen Şirket

Impact Migrant – Etki veya Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları anlatısı içerisinde kurulmamış, etki izini sürmek isteyen ve potansiyeli olan girişimlerdir. Etki amaçlarını belirler, SKA hedeflerini iş performanslarına entegre eder ve etki ölçümü araçları ile yarattıkları etkinin takibini yaparlar. Bütün bunlarla beraber, birincil amaçları olan yüksek finansal getiri hedefinden de uzaklaşmazlar.