Etki Ekonomisi

Impact Economy – Amacı sosyal problemler ve kamu yararı ile ilgili olan diğer meseleleri içeren özel şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve vakıfların ekosistemindeki organizasyonlar ve özel girişimcilerdir.

Kaynak