Etki Değerlendirmesi

Impact Assessment – Etki değerlendirmesi, müdahale -pozitif veya negatif, amaçlanan veya amaçlanmamış, doğrudan veya dolaylı- sonucu oluşan etki ile ilgili bilgi içerir. Bu yüzden, etki değerlendirmesi, nedensel nitelik olarak referans verilen gözlemlenen değişimin nedeninin ne olduğunu belirlemelidir.

Kaynak