Etki Ağırlıklı Hesaplar

Impact-Weighted Accounts – Bir şirketin hem finansal performansını hem de ürünleri, istihdamı ve faaliyetleri aracılığıyla insanlar ve gezegen üzerinde yarattığı etkiyi yansıtan finansal hesaplar (kâr ve zarar tablosu ve bilanço).

Kaynak