ESG – Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Kriterleri

Environmental, Social, and Governance Criteria (ESG)ESG, sosyal açıdan bilinçli yatırımcıların yatırımları izlemek için kullandıkları “çevresel, sosyal ve yönetişim” standartlarını ifade eder. Çevresel kriterler bir şirketin doğal çevrenin koruyucusu olarak nasıl bir performans sergilediğini değerlendirir. Sosyal kriterler bir şirketin çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve faaliyet gösterdiği toplumlarla ilişkilerini nasıl yönettiğini değerlendirir. Yönetişim kriterleri bir şirketin liderliğini, yönetici ücretlerini, denetimlerini ve iç kontrollerini ve hissedar haklarını değerlendirir. ESG kriterleri için taramadan geçmiş menkul kıymetleri satın almak isteyen yatırımcılar, bunu, sosyal veya çevresel açıdan sorumlu yatırım fonları aracılığıyla yapabilirler.

Kaynak