Entegre Raporlama

Integrated Reporting (IR) – Entegre raporlama, şirketin farklı paydaşlar için zaman içinde yarattığı değerin detaylı resmini çıkarmayı amaçlar.

Kaynak