Döngüsel Ekonomi

Circular Economy – Atık ve israfı ortadan kaldırmayı ve kaynakların sürekli kullanımını amaçlayan bir ekonomik sistemdir.

Kaynak