Devlet Görevlendirmesi

Government Commissioning – Devletin, devlet alımları kapsamına giren sosyal hizmetler için sözleşme yapmasıdır.

Kaynak